Сгради

Обявиха търг за супервизия на обходния път на Силистра

Ограничена процедура за избор на изпълнител на супервизия и консултантски услуги по ЗУТ обяви Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работите се финансират по меморандум BG2003/005-631 - Трансгранично сътрудничество България - Румъния. Процедурата се ръководи от МРРБ чрез Изпълнителна агенция "Пътища".

28 Март 2005, 00:00

Страници