Сгради

Европейската комисия одобри проект за 15,9 млн. евро

На 24 май 2004 г. Европейската комисия (ЕК) в Брюксел одобри Финансов меморандум по проект “Техническа помощ за укрепване административния капацитет на българската администрация и подготовката на инвестиционни проекти по ИСПА и Кохезионен фонд в секторите управление на водите и на отпадъците в България”.

07 Юни 2004, 00:00

Страници