Сгради

Ще предотврати ли Наредба 2 строителните катастрофи и трудовите злополуки в строителството

Повод за тази статия е строителната катастрофа, станала наскоро със строежа на бул. "България". Обектът е проектиран и се строи отпреди влизането в сила на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, така че съвсем естествено липсват предвидените в наредбата координатори и план за безопасност и здраве (ПЗБ).

23 Януари 2005, 23:00

Страници