Сгради

С наредба 3 се ограничава съставът на задължителните актове и протоколи в зависимост от категорията на строежа

- Г-н Даракчиев, до каква степен Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството замени старата наредба 7? - Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е приблизително със същото съдържание като наредба 7. Разликата е по отношение на задължителните образци.

03 Май 2004, 00:00

Страници