Сгради

Един практичен метод за графично изразяване на минималните цени за проектиране

Въпросът за сравняване на цените на договорите за проектиране спрямо минималните цени, определени по методиките, публикувани от КАБ и КИИП, е актуален във връзка с изискването от 01.12.2004 г.

13 Февруари 2005, 23:00

Страници