Сгради

Застраховки защитават интересите на участниците в строителния процес

Галя Михайлова, директор “Общо застраховане” в ЗК “Орел” АД Строителството е една от сферите в българската икономика, която бележи бурен ръст в последните години. Поради факта, че в процеса на строителството се акумулират крупни финансови инвестиции и интереси на голям брой участници - инвеститори, изпълнители, кредитиращи институции и трети лица, законодателството в България регламентира защитаване на тези интереси чрез застраховане, каза Галя Михайлова - директор “Общо застраховане” в ЗК “Орел” АД.

22 Май 2004, 00:00

Страници