Сгради

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти - важен момент в проектантския процес

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ по същество е наследник на “КТК” традицията в проектантската практика у нас.

03 Юли 2004, 00:00

Страници