Сгради

Конференция "Развитие на проектите, финансирани от предприсъединителни фондове ФАР, ИСПА, САПАРД", София, 20 март 2003 г.

Програми на ЕС – координационен механизъм Гергана Манева, Началник отдел “Управление на средствата по ФАР” Министерство на финансите Административна Реформа - ПМС -о 312/28 май 2002 - “Стратегия за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд” • ПМС 173/02.08.

23 Март 2003, 23:00

Страници