Светла Добрева | 27 Януари 2020, 15:56

Започна геоложко проучване на терена на Старото военно училище във Велико Търново

Предстои директно договаряне с арх. Клаудио Нарди за изработване на инвестиционен проект за Експозиционен център