Светла Добрева | 05 Февруари 2019, 11:42

За довършването на стадион Ботев се търси финансиране от Фонда на фондовете