Градът | 22 Април 2021, 05:06

Все повече индустриални и запустели площи ще се съживяват и превръщат в нови жилищни квартали

Мартин Янев, основател и управител на Smartbrokers