Градът | 20 Ноември 2020, 05:16

В УАСГ се дипломираха 135 архитекти магистри, 4 урбанисти магистри и 11 урбанисти бакалаври