Радостина Попова | 16 Юли 2019, 14:57

Унифицират заявленията за издаване на разрешения за строеж