Мая Ковачева | 17 Март 2020, 16:19

Удължават срока за финансиране на проекти за недвижимо културно наследство