Светла Добрева | 12 Август 2019, 10:30

Туристически комплекс „Светът на траките“ ще се изгражда край Казанлък

Проектът, на стойност 8,6 млн. лв., ще се реализира чрез комбинирана подкрепа от ОПРР и Фонд за устойчиви градове