Светла Добрева | 16 Октомври 2019, 13:43

Трима кандидати за изграждане на Националната детска болница

Прогнозната стойност на инженеринговата поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС