Николай Тодоров | 27 Февруари 2019, 16:52

TALENTS FOR THE FUTURE: Cordeel търси талантливи студенти

Екипи от УАСГ ще работят по практически казуси, печелят платен шестмесечен стаж и възможност за кариера