Градът | 20 Юли 2021, 10:49

Столична община изпълнява 13 проекта за 230 млн. лв. по ОПРР