Градът | 10 Януари 2019, 10:42

Стартира процедура за финансиране на проекти по линия на Фонда за градско развитие за София и Южна България

Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. лв.