Николай Тодоров | 19 Септември 2019, 08:00

"РИУ Палас": Високият клас хотел в комплекса

Четете в брой 4 на сп. ГРАДЪТ