Николай Тодоров | 24 Ноември 2019, 08:00

The Ring Tower: Респектира от пръв поглед

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ