Градът | 08 Юни 2021, 05:05

Residential Forum 2021: Качеството на средата все повече определя комфорта на обитаване

Факт са тенденции за по-ясно сегментиране на проектите и повишаване на цената на строителните материали и услуги

Свързани статии