Николай Тодоров | 21 Май 2019, 09:57

Residential Forum 2019: Необходим е диалог публичен - частен сектор за развитие на жилищните територии

Зам.-министърът на регионалното развитие инж. Валентин Йовев откри форума за инвестиции и предизвикателства в жилищния сектор