Николай Тодоров | 17 Април 2019, 10:53

Рекорд: 70 000 кв.м въведени в експлоатация офис площи в София

Анализ на MBL съобщава за ръст на свободните офиси до 9.5%