Светла Добрева | 20 Май 2019, 08:00

RЕЅІDЕNТІАL FОRUМ 2019: Жилищната архитектура и сградните технологии - проекти и реализации

Водещи архитекти представят актуални жилищни проекти