Светла Добрева | 23 Май 2019, 08:13

RЕЅІDЕNТІАL FОRUМ 2019: Новото поколение обитатели търси качествена среда на живот

Жилищният пазар преминава на смарт ниво, твърдят водещи архитекти и технологични компании