Радостина Попова | 19 Май 2019, 08:06

RЕЅІDЕNТІАL FОRUМ 2019: Градът и жилищните зони

Темата за качествената жилищна среда събира на едно място инвеститори и кметове