Градът | 13 Май 2020, 06:20

Разрешителни за строеж за 6317 жилища за първото тримесечие