Николай Тодоров | 13 Август 2019, 08:00

Q2/2019: 2250 нови жилища със средна полезна площ от 89.6 кв. м въведени в експлоатация