Градът | 05 Май 2021, 05:02

Първа копка на мащабния проект "Кошер"

Инвеститор е "Софбилд", проектант е "Аедес Студио", изпълнител "Пайп систем"