Петя Цурева, юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД | 01 Август 2019

Промените в ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

Обратно нагоре ↑