Петя Цурева, юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД | 01 Август 2019, 11:39

Промените в ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия