Градът | 19 Юли 2021, 17:17

Промените на нормативни актове за инвестиционния процес да влизат в сила минимум след 1 година

Регионалният министър и началникът на ДНСК арх. Влади Калинов дискутираха на среща на НСОРБ какво и как да се подобри във взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор