Градът | 04 Август 2020, 13:10

Програма "Културно наследство" финансира четири сгради паметници на културата