Радостина Попова | 28 Септември 2019, 07:48

Проектанти, надзор и консултанти ще носят отговорност за нарушения на ЗУТ

Нов отдел в ДНСК ще проверява качеството на влаганите строителни материали