Светла Добрева | 18 Октомври 2019, 09:58

Предстои реставрация на Кремиковския манастир за близо 10 млн. лв.

Проектът ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна помощ в размер на близо 7,92 млн. лв. по ОПРР