Градът | 20 Април 2021, 10:20

Планът за обновяване на Централната баня е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет