Градът | 09 Юни 2021, 09:57

Обсъждат отново Наредбата за техническите паспорти на строежите