Светла Добрева | 11 Август 2019, 07:08

Община Варна подаде за оценка проекта за модернизация на филиала на театъра

Инвестицията е 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ и 1,4 млн. лв. от Фонд за градско развитие – Север