Светла Добрева | 22 Ноември 2019, 15:46

Община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала

Целта е създаване на комплексна среда за спорт, отдих и развлечения