Светла Добрева | 15 Май 2020, 15:53

Община Пловдив стартира дейностите по довършване на стадион „Ботев“

На следващ етап към стадиона ще бъде изграден и многоетажен паркинг на общински терен