Светла Добрева | 15 Февруари 2020, 06:50

Община Бургас ще строи многопрофилна детска болница

Първата стъпка е отреждане на терен до УМБАЛ Бургас