Светла Добрева | 11 Септември 2019, 16:08

Обновеният завод на АББ в Севлиево се базира на концепцията “LEAN производство”