Градът | 18 Май 2020, 06:09

НСИ Q1/2020: Въведени в експлоатация са 3 473 новопостроени жилища