Градът | 18 Юни 2021, 10:18

Немска компания с пилотен проект за обучение по енергийна ефективност