Градът | 17 Май 2021, 05:05

Назначени са трима зам.-министри на регионалното развитие и благоустройството