Градът | 23 Август 2021

Наредбата за техническите паспорти беше променена

Необходим е план за съставяне на технически паспорти на сградите публична собственост

Обратно нагоре ↑