Николай Тодоров | 31 Декември 2019, 10:40

NAG.Mobile осигурява достъп до ценна информация от Направление „Архитектура и градоустройство“

То осигурява достъп до инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрален план, зони на строителни граници, застрояване, аерофото заснемане, административни карти