Мая Ковачева | 31 Март 2020

НАГ ще издава електронни визи за проектиране и разрешения за строеж

Предлагат СО да осигури банкови гаранции за малки и средни предприятия чрез Общинския гаранционен фонд до 50% от размера на кредита

Обратно нагоре ↑