Светла Добрева | 13 Февруари 2020, 11:15

Министерство на културата ще финансира ремонти и на частни сгради - културни паметници