Весела Вълчева - Макгий, Симона Кабадова, Трипъл Грийн Билдинг Груп - България | 10 Декември 2019, 06:53

Международно сертифицираните сгради генерират по-големи парични потоци

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ