Градът | 05 Март 2021, 15:18

Крайният срок за технически паспорти на сградите е 31 декември 2022 г.